تاثیر مخرب حشیش بر مغز انسان

تاثیر مخرب حشیش بر مغز انسان

تاثیر مخرب حشیش بر مغز انسان

تاثیر مخرب حشیش بر مغز انسان

حشیش یک مواد مخدر صنعتی است که هر ساله مردم زیادی مصرف می کند. حشیش یکی از انواع داروهای هالوكینوژنیک است، به همین دلیل آسیب مغز انسان بسیار مخرب خواهد بود. به طور کلی میزان استفاده از مواد مخدر چندین برابر بیشتر از سایر داروها است. در آینده ما شما را با اثرات مخرب این دارو آشنا خواهیم کرد.
تحقیقات قبلی نشان داده است که قدرت قاعده بالا می تواند خطر سوزش، اختلال ایجاد کننده تغییرات در ساختار مغز را افزایش دهد.
تحقیقات قبلی نشان داده است که قدرت قاعده بالا می تواند خطر سوزش، اختلال ایجاد کننده تغییرات در ساختار مغز را افزایش دهد. یک مطالعه در حال حاضر نشان داده است که سطح بالایی از این ماده می تواند به یک بخش مهمی از مغز آسیب برساند که باعث ایجاد رابطه بین نیمکره چپ و راست می شود.
در ایالات متحده، حشیش یکی از شایع‌ترین مواد غیرقانونی است. ماده‌ی اسکانک نوع قویتری از حشیش است، در واقع بوی قوی‌تری داشته و میزان ترکیبات فعال آن هم بیشتر است. تحقیقات زیادی درباره‌ی مصرف حشیش اسکانک و بالا رفتن خطر روان‌ پریشی شواهد زیادی را ثابت کرده‌اند. در تحقیق دیگری ثابت شده که مصرف اسکانک باعث پنج برابر شدن خطر روان‌پریشی می‌شود.
در همین ارتباط، محققان ۵۴ فردی را که در سطح اولیه‌ی روان‌پریشی بودند با ۴۳ فرد سالم مقایسه کردند و در این تحقیق از پرسشنامه‌ی تجربه‌ی حشیش هم استفاده کرده که به آنها کمک می‌کرد درباره‌ی مصرف حشیش در این بیماران، عوامل محرک آن و سایر داروهای برانگیزاننده‌ی واکنش آنها اطلاعاتی به دست بیاورند.
از هر شرکت‌کننده یک آزمایش MRI هم گرفته شد تا بررسی‌ها دقیق‌تر و کامل‌تر باشد. از طرفی این تیم تحقیقاتی «جسم پنبه‌ای» مغز آنها را هم آزمایش کردند – ساختاری با ماده‌ای سفید که نیمکره‌ی چپ و راست مغز را به هم مربوط می‌کند و باعث ارتباط بین دو نیمکره می‌شود. این تیم پی برد که این ناحیه از مغز حاوی گیرنده‌های زیاد حشیش است.
آنها به این نتیجه رسیدند شرکت‌کنندگانی که سابقه‌ی مصرف اسکانک با دُز بالا داشتند ضریب پخش متوسط (MD) این ماده در جسم پنبه‌ای آنها – نشانه‌ای از آسیب به ماده‌ی سفیدـ نسبت به افرادی که دز کمی مصرف کرده و نیز افرادی که گاه گداری از این ماده مصرف می‌کردند بالاتر گزارش شد. نکته‌ی جالب این است که این ارتباط هم در افراد روان‌پریش و هم در افرادی که این مشکل را نداشتند دیده شد