پاکسازی و رفع مواد زائد بدن به وسیله طب سنتی

پاکسازی و رفع مواد زائد بدن به وسیله طب سنتی

پاکسازی و رفع مواد زائد بدن به وسیله طب سنتی

پاکسازی و رفع مواد زائد بدن به وسیله طب سنتی

طب سنتی یکی از موثرترین روش های درمان خستگی با استفاده از مواد طبیعی است. عوامل متعددی وجود دارد که می توانند بدن را آلوده و انواع بیماری های مختلف در انسان ایجاد کنند، اما شما می توانید این اختلالات را با سم زدایی بدن خود از بین ببرید. ما همچنان به بررسی مزایای سم زدایی بدن و نحوه انجام آن خواهیم پرداخت.
از دیدگاه سنتی، پاکسازی و تخلیه زباله های بدن دو راه اصلی است؛ در این مقاله، برخی از راهبردهای ساده برای دفع زباله از بدن از نظر طب سنتی وجود دارد.
گوارش، ادرار، عرق کردن و ترشحات مخاطی به ترتیب دستگاه گوارش، خون و اندام را تمیز می کنند. اگر بیش از حد نیاز به اسهال بیش از حد، ادرار مکرر و عرق بیش از حد، و یا بالعکس، در یبوست، احتباس ادرار و عدم توانایی عبور از عرق، تعادل مواد بدن، خستگی و بیماری کاهش می یابد؛ در این مورد، با در نظر گرفتن اقدامات تغذیه ای و ورزش تحت نظارت یک پزشک، ممکن است گام موثر در درمان این خستگی را بگیرد.
تدابیر عمومی دفع مواد زائد از بدن
– افراد، برنامه منظم غذایی و در نتیجه ساعات هضم و جذب و دفع مشخصی داشته باشند.
-در صورت نیاز و احساس دفع به آن پاسخ داده و از تاخیر انداختن دفع گوارشی و ادراری پرهیز شود.
-در صورت تعریق, برای باز ماندن منافذ پوست به موقع عرق را بشویند.
-از مصرف مواد خشک و یبوست‌ زا مانند مواد کنسروی، شور و پر ادویه و پنیرهای کهنه پرهیز شود.
-در برنامه غذایی آش‌های سنتی(به جز آش رشته) را بگنجانند.
-ورزش فراموش نشود.
–ماساژ کف پا و شکم، کمک زیادی به دفع می‌کند.
-از موقعیتهای استرس‌زا و خشم‌آور پرهیز شود.
در صورتیکه مواد زائد در بدن تجمع یابد و طبیعت بدن قادر به دفع آنها نباشد، با راهنمایی و تجویز طبیب می‌توان از روشهای درمانی پاکسازی استفاده کرد.