پیش فروش کلیه محصولات ایران خودرو – مهر ۹۶

پیش فروش کلیه محصولات ایران خودرو – مهر ۹۶

پیش فروش کلیه محصولات ایران خودرو – مهر ۹۶

شرایط پیش‌فروش عادی مهر ۹۶ به همراه هدایای فروش تعهدی، از روز شنبه ۹۶/۰۶/۲۵ لغایت ۹۶/۰۷/۳۰ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست (جداول شماره ۱ و ۲ و ۳) ارائه می‌گردد.

 پیش فروش کلیه محصولات ایران خودرو - مهر 96