توانایی شگفت انگیز ما به سرعت قضاوت در مورد شخصیت افراد

توانایی شگفت انگیز ما به سرعت قضاوت در مورد شخصیت افراد

توانایی شگفت انگیز ما به سرعت قضاوت در مورد شخصیت افراد

توانایی شگفت انگیز ما به سرعت قضاوت در مورد شخصیت افراد

توانایی شگفت انگیز ما به سرعت قضاوت در مورد شخصیت افراد آیا ما در قضاوت شخصیت افراد نسبتا خوب هستیم؟ آیا می توانیم فقط به دنبال (یا گوش دادن) بگوییم که آیا یک فرد اعتماد به نفس، مهربان، خجالتی، مسئولیت پذیر، آرامش یا توجه به دنبال دارد؟

مطالعات اخیر در روانشناسی نشان می دهد که ما می توانیم. حتی زمانی که ما تنها فرصتی برای نگاه داشتن به یک فرد برای چند ثانیه (یک وضعیت نیز به عنوان یک نازک برش) شناخته می شود، قضاوت شخصیت ما نسبتا قابل اعتماد است. گرچه ما قضاوت های سریع در مورد شخصیت را بر اساس چیزهایی مانند بیان صورت، حالت، لباس و جذابیت انجام می دهیم، ما در مورد تصورات اولیه به طور کلی دقیق است.

Naumann و همکاران (۲۰۰۹) یک مطالعه انجام دادند که در آن شرکت کنندگان در تحقیق در معرض عکاسی کامل در دو حالت قرار گرفتند، یکی که در آن عکاسان دارای موقعیت بی طرف و بیان صورت (شرایط استاندارد) و دیگری که بیان و موقعیت چهره خودبخودی (وضعیت خودبخودی)
شخصیت های مردم در عکس ها از طریق گزارش خود و گزارش توسط آشنایان شناسایی شدند. دقت بر اساس مقایسهای با آزمونهای شخصیت خود گزارش شده تعیین شد و دقت قابل توجهی براساس نتایج حاصل از سایر مطالعات دقت در شرایط نازک برش محاسبه شد.

محققان دریافتند که در شرایط استاندارد، شرکت کنندگان در تحقیق برای برونگرایی، ثبات احساسی، باز بودن، اعتماد به نفس و مذهبی بودن دقیق بودند. در شرایط خود به خودی، شرکت کنندگان ۹ مورد از ۱۰ ویژگی را با درجه قابل توجهی از دقت درک کردند.

آنچه در مورد درجه بالای دقت بسیار قابل توجه است این است که تعامل چهره به چهره با مردم در عکس ها و از این رو تنها به برخی از نشانه های غیر کلامی وجود دارد.
یکی از دلایلی که دقت بالا در مشاهدات نازک برش را دارد، احتمالا به اطلاعات غنی از ظاهر فیزیکی منتهی می شود و این واقعیت است که این اطلاعات به طور قابل اعتماد ویژگی های شخصیت افراد را دنبال می کند. نوع لباس، مدل موی و مراقبت شخصی اطلاعات مربوط به وجدان مردم را انتقال می دهد (آلبرایت و همکاران، ۱۹۸۸؛ Borkenau & Liebler، ۱۹۹۲)، و بیان و موقعیت چهره اطلاعات مربوط به برونسپاری را انتقال می دهد (Kenny et al.، ۱۹۹۲).

بسیاری از این اطلاعات حتی در عکس های عجیب و غریب منتقل می شوند، زیرا رفتار بیانگرانه اغلب بر روی چهره افراد نشانه می گذارد (به عنوان مثال، خطوط خنده و خطوط خشن، Malatesta et al، ۱۹۸۷). به عنوان مثال، نویمان و همکاران (۲۰۰۹) دریافتند که در عکسهای عالم، معتبر ترین نشانه های برون گرا، داشتن موضع پر انرژی، شیک و سالم و لبخند زدن است.
دقت قضاوت های شخصیت احتمالا در شرایطی شبیه به زندگی واقعی، مانند آنهایی که شامل تعامل فعال بین فردی هستند، افزایش می یابد. هنوز عکس ها تنها اطلاعات بصری را ارائه می دهند. تعامل فعال با چهره به طور معمول به ما نشانه های شنوایی (به عنوان مثال، سرعت سخنرانی، معنی گفتاری و نشانگرهای گفتمانی)، نشانه های لمسی (به عنوان مثال، استحکام دست و پا) و نشانه های بویایی (به عنوان مثال، عطر و بوی عطر و یا بوی موی شسته نشده).

با این حال، یک سوال مهمی در این است که چرا ظاهر شخصیت واقعیت نسبتا خوب را دنبال می کند. شگفت آور نیست که ویژگی های شخصیتی می توانند علائم روی چهره ها، حالت ها، سطح مراقبه و انتخاب مدل موهای و لباس را ترک کنند. اما بسیاری از نشانگرهای شخصیت دیگر نمیتوانند نتیجه شخصیت باشند. به عنوان مثال، گونه های برجسته و ابروهای بلند مشخص شده اند که نشان دهنده اعتماد است (Olivola et al.، ۲۰۱۴). با این حال شکل گونه ها و ارتفاع ابرو احتمالا به طور عمده تعیین ژنتیکی (و از این رو سرد بودن علامت خاصی از نوع رفتار خاص نیست).
چگونه پس از آن دقت نسبتا بالایی از ظاهر شخصیت را توضیح می دهیم؟

من فکر می کنم توضیح قابل قبول ترین این است که رابطه علی با آن معکوس شده است. عدم اعتماد به نفس باعث ایجاد جوش های برجسته و ابروهای زیاد نمی شود. در عوض، ویژگی هایی که نشان دهنده عدم اطمینان بودن است، ممکن است شخصیت افراد را در دوران کودکی، نوجوانی و نوجوانان شکل دهد. به عنوان مثال، فردی که با گونه های برجسته و ابروهای بلند دیده می شود، ممکن است از سن نوجوانی نشانه عدم اطمینان باشد. این، به نوبه خود، ممکن است باعث شود که ما کودک را به عنوان قابل اعتماد درمان کنیم. چیزهای دیگر برابر است، این ممکن است او را تشویق کند که قابل اعتماد باشد.

اگر در واقع ویژگی های صورت و بدن ما قضاوت های شخصیت ما را شکل می دهد و قضاوت آنها شخصیت ما را در طول دوران کودکی و نوجوانی تغییر می دهد، شخصیت در واقع خیلی روان تر و متغیر است که ممکن است در ابتدا به نظر می رسد اما به ندرت بد است: تعصب های ما سپس می تواند شکل بگیرد که چه کسی یک کودک رشد می کند.

بریت “بریت” Brogaard نویسنده در عشق رمانتیک و یک همکار نویسنده ذهن فوق العاده انسان است.