ارتباط با درون خود پارت دو

ارتباط با درون خود پارت دو

ارتباط با درون خود پارت دو

ارتباط با درون خود پارت دو

ارتباط با درون خود پارت دو نینا و من در حال کار کردن برای کشف تجربه خود در ارتباط با همسر و همچنین خانواده اش، که در آن او برای اولین بار در مورد روابط صمیمی آموخته بود، کشف کرد. اما ابتدا می خواستم نینا را در نظر بگزارم که رابطه جدیدی با خودم برقرار کنم، و راهی مطمئن برای پاسخ دادن به احساسات ناراحت کننده اش را یاد بگیرم. در خدمت به این رابطه جدید، او دو مهارت را ارائه داد، که امیدوار بودم او را به جایی که هستم کمک کنم. این مهارتها هیچوقت نبوده و هرگز نباید مبادله یا جایگزینی برای کارهایی باشند که رابطه نیاز دارند و نه برای جلوگیری از ایجاد تغییرات مورد نیاز، که ممکن است شامل خروج باشد. من همچنین او را اطمینان دادم که ارتباط با قلب او، به ناچار، منجر به مجبور شدن ازدواج او نمی شود، و احتمالا به رابطه ای که او هنوز نمی توانست تصور کند، به این رابطه سود برسد.
۲ گام به ارتباط در رابطه

مرحله ۱

هنگامی که احساسات به چالش کشیدن بوجود می آیند، عمدا توجه خود را از سر به بدن خود، به ویژه قلب و شکم پایین، حرکت می دهید. مکث به توجه و احساس، در کجا، چگونه، و به چه نحو محتوای احساسی لحظه ای در بدن شما آشکار می شود. و مهم ترین قسمت این است: اجازه دهید همه چیز اتفاق می افتد؛ هر گونه مقاومت در برابر احساس احساس خود را از دست بدهد به سادگی بدن خود را انجام دهید بدون انجام قضاوت، تلاش برای تغییر آن یا بدست آوردن آن.
توجه به تجربه مستقیم شما در بدن، بدون مقاومت، در حال تغییر است؛ این اجازه می دهد که شما احساس حقیقت خود را، جدا از داستان خود را در مورد حقیقت. تمرین دیدار با بدن، با مهربانی و کنجکاوی و اجازه دادن به چیزهایی که شما کشف می کنید، مهم ترین فرایند بهبود است.

مرحله ۲

به طور فیزیکی دست خود را بر روی قلب خود قرار دهید و به آرامی کلمات خود را بیان کنید: “عزیزم (یا هر نوع نامی که انتخاب می کنید)، من خیلی متاسفم که این اتفاق می افتد، شما این را تجربه می کنید”، “این واقعا صدمه می زند” “(یا هر حرف دیگری که احساس دوست داشتن و تأیید تجربه شما را می کند). عمل توجه به احساسات ذهنی ما به دنبال آنکه به طور جدی خود والدین، از طریق کلمات درونی سخن گفته، دزدی فوری از شفقت و حضور را فراهم می کند، که به عنوان یک پادزهر عمیق به تنهایی عمل می کند.

هنگامی که شما قادر به تمرین این دو مهارت هستید، به طور مداوم، تجربه خود را از خود و زندگی خود تغییر می کند. شما تبدیل به یک مکان امن برای اقامت، یک پایگاه خانه در میان هر اتفاق می افتد در رابطه است. با انجام این کار، یکپارچگی پایدار را ایجاد می کنید، که ممکن است اشتیاق شما برای تجربه خاصی را با شریک خود نداشته باشد، اما به همان شیوه مورد نیاز نیست. نه، به این ترتیب، برای ایجاد رفاه و کامال درونی خود. وضعیت خارجی شما می تواند در تناقض باقی بماند و شما هنوز هم می توانید اساسا خوب

برای مطالعه قسمت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

ارتباط با درون خود پارت یک