هدایت دیگران برای ریلکس شدن

هدایت دیگران برای ریلکس شدن

هدایت دیگران برای ریلکس شدن

راه های آرامش

هدایت دیگران برای ریلکس شدن

گر می دانستید که شما توانایی تقریبی برای تقریبا هر چالش یا تجربه را دارید، چه کاری ممکن است انجام دهید؟ آیا بعد از کار رویایی خود، حتی اگر مطمئن نبودید که شما به اندازه کافی خوب هستید، بروید؟ آیا شما به کسی که آنها را دوست داشتید بگویید، حتی اگر از پاسخ آنها مطمئن نیستید؟ آیا شما در نهایت شروع به زندگی زندگی می خواهید؟

مغز شما به منظور جلوگیری از درد، سیمی است و از آنجایی که شما احساس درد و احساسات اجتماعی را به همان شیوه ای که درد فیزیکی را تحریک می کنید، سیمی می شوید، ممکن است متوجه شوید که شما به طور کلی از تجربه هایی که می توانند به چالش های عاطفی و قضاوت های منفی دیگران بیفزایند. اما آیا می توان بیش از حد به ارزیابی آسیب های طولانی مدت این تجربیات و برآورد توانایی طبیعی خود برای مقابله با آن و رشد آن دست یافت؟

پروفسور جورج بوننو، مدیر افتخار، تروما و آزمایشگاه ایمان در کالج معلمان دانشگاه کلمبیا و نویسنده «دیگر طرف غم و اندوه» وقتی که من با او مصاحبه کردم، توضیح داد: “هنگامی که ما دچار بیماری می شویم دشوار است زیرا باعث درد و درد می شود.” به تازگی. “با این حال، بسیاری از ما یک سیستم ایمنی روانشناختی داریم که به ما اجازه می دهد به طور طبیعی انعطاف پذیر باشد و از این تجربیات خیلی سریع به دست می آید.”

مدل سازی جورج متوجه شده است که شایع ترین پاسخ به مشکلات شما ممکن است انعطاف پذیری باشد. در واقع، به نظر می رسد که تقریبا شصت و پنج درصد از افرادی که در زندگی خود در معرض آسیب زایی قرار می گیرند، می توانند در مدت کوتاهی پس از رویداد به سطح عادی خود بازگردند و با ۲۵ درصد دیگر یک سال یا بیشتر دو نفر برای بهبودی و یک اقلیت از مردم که به شدت رنج می برند و برای مدت زمان بسیار طولانی تلاش می کنند یا واکنش های تاخیری به این رویداد دارند.

این بدان معنا نیست که شما دیگر در مورد آنچه اتفاق افتاده احساس صدمه، پشیمانی یا غم و اندوه نخواهید کرد، اما شدت آن محو خواهد شد، و شما قادر خواهید بود روز به روز عمل کنید. اگر چه، البته هنگامی که شما در میان یا پس از ناسازگاری هستید، می توانید باور کنید که احساس ترس، غم و اندوه یا خشم که تجربه می کنید، برای همیشه نماند، بنابراین چگونه می توانید مقابله خود را افزایش دهید استراتژی ها؟

جورج پیشنهاد می کند مجموعه وسیعی از مهارت ها و شیوه هایی را ایجاد کند که می تواند سلامت کلی شما را افزایش دهد و انعطاف پذیری طبیعی خود را تقویت کند. نه تنها این مهارت ها به شما کمک می کنند که به روزافزونی از عوامل استرسزای روزانه خود دست یابید، اما همچنین می توانید آنها را برای رسیدن به اهداف خود در کنار رویدادهای شدید به کار گیرید.

راه های مقابله با استرس