۱۰ ماشین پرفروش سال ۲۰۱۷ پارت ۲

۱۰ ماشین پرفروش سال ۲۰۱۷ پارت ۲

۱۰ ماشین پرفروش سال ۲۰۱۷

اخبار خودرو

ماشین Porsche Panamera 

ماشین Porsche Panamera 

ساخته شده در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۶ محدوده قیمت £ ۲۸،۰۰۰ – £ ۱۰۰،۰۰۰

قیمت ماشین porsche panamera

ماشین Audi S4 

ماشین Audi S4 

ساخته شده در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ محدوده قیمت £ ۱۳،۰۰۰ – £ ۳۵،۰۰۰

قیمت ماشین audi s4

ماشین Jaguar S-Type R

ماشین Jaguar S-Type R

ساخته شده در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۷ محدوده قیمت £ ۷۰۰۰- £ ۱۵،۰۰۰

قیمت ماشین jaguar s-type

ماشین Mercedes C63 AMG 

ماشین Mercedes C63 AMG

ساخته شده در سال های ۲۰۰۸-۲۰۱۵ محدوده قیمت £ ۱۸،۰۰۰ – £ ۳۵،۰۰۰

قیمت ماشین mercedes c63

ماشین BMW M3 

 

ماشین BMW M3

ساخته شده ۲۰۰۰-۲۰۰۶ قیمت حدود £ ۷۰۰۰- £ ۲۰،۰۰۰

قیمت ماشین bmw m3

برای مطالعه پارت های دیگر روی لینک های زیر کلیک کنید

۱۰ ماشین پرفروش سال ۲۰۱۷ پارت ۲