قفسه بندی و ذخیره سازی اسباب بازی اتاق کودک قسمت اول

قفسه بندی و ذخیره سازی اسباب بازی اتاق کودک قسمت اول

قفسه بندی و ذخیره سازی اسباب بازی در اتاق کودک شما قسمت اول

تایر نقاشی شده

 قفسه بندی و ذخیره سازی اسباب بازی در اتاق کودک شما قسمت اول

بچه هایی که دوست دارند با ماشین بازی کنند، مطمئنا این ایده بزرگ ذخیره سازی برای کامیون ها و وسایل نقلیه اسباب بازی را دوست دارند. یک تایر را تمیز کنید (ماشین، کامیون یا هر نوع وسیله نقلیه کوچک تا بزرگ که می توانید آن را دریافت کنید) و آن را خوب خشک کنید. سپس یک رنگ رنگ ایمن کودک را در فروشگاه بهبود محلی خود انتخاب کنید. داخل و خارج از تایر رنگ کنید شما می توانید قطعاتی از چوب را که می توانید در قفسه های داخل تایر نیز ایجاد کنید، رنگ کنید. سپس اتومبیل ها و کامیون ها می توانند در قفسه ها برای بازی کردن یا ذخیره سازی کنار گذاشته شوند. اگر فرزند شما جوان است، مهم است که تایر را به دیوار لنگر بگذارید تا ناپدید نشود.

تزیین اتاق کودک

چیدمان اتاق کودک

قفسه بندی اتاق کودک

برای مطالعه قسمت های دیگر روی لینک های زیر کلیک کنید

قفسه بندی و ذخیره سازی اسباب بازی اتاق کودک قسمت دوم
قفسه بندی و ذخیره سازی اسباب بازی اتاق کودک قسمت سوم