سبک ترین اتومبیل های جهان پارت یک

سبک ترین اتومبیل های جهان پارت یک

سبک ترین اتومبیل های جهان پارت یک

این خودروها عمدتا در مورد رضایت بخشیدن به نوع خاصی از خارش است – که به راحتی به والدین توضیح داده نمی شود و یا قابل توجه دیگر شک و تردید در مورد ارزش سرگرمی از اشیاء واضح مکانیکی. با این وجود، صرف خرید هواپیمای سبک، پوند برای پوند هیچ راهی بهتر برای ریختن پول شما از سرمایه گذاری در چیزی کوچک، سریع، نور و همیشه در Blighty ساخته شده است.

Renault Mégane R26.R

سبک ترین اتومبیل های جهان

ساخته شده در سال ۲۰۰۹ محدوده قیمت £ ۱۸،۰۰۰ – £ ۲۴،۰۰۰

ماشین renault megane r26

Ariel Atom

سبک ترین اتومبیل های جهان

ساخته شده در سال ۲۰۰۰ تا کنون قیمت حدود £ ۳۰،۰۰۰ – £ ۵۰،۰۰۰

ماشین ariel atom

Zenos E10

سبک ترین اتومبیل های جهان

ساخته شده ۲۰۱۵-۲۰۱۶ محدوده قیمت £ ۲۲،۰۰۰- £ ۵۰،۰۰۰

ماشین zenos e10

Vauxhall VX220

سبک ترین اتومبیل های جهان

ساخته شده در ۲۰۰۱-۲۰۰۵ محدوده قیمت £ ۹۰۰۰- £ ۱۶،۰۰۰

ماشین vauxhall vx220

برای مطالعه پارت های دیگر روی لینکهای زیر کلیک کنید

سبک ترین اتومبیل های جهان پارت دو

سبک ترین اتومبیل های جهان پارت سه