تغییر رفتار تهاجمی پارت یک

تغییر رفتار تهاجمی پارت یک

تغییر رفتار تهاجمی پارت یک

تغییر رفتار تهاجمی پارت یک

کارشناسی رفتار-تغییر رفتار غلط-تغییر رفتار تهاجمی پارت یک-تعداد کمی از موضوعاتی که من در مورد گارنر به منزله ی علاقه، توجه و احساسات به عنوان رفتار خشن تهاجمی می خوانم. از جمله سوالاتی که اغلب پرسیده میشوند در مورد این روش خشم جهانی، ناامید کننده است (همراه با «آنچه که دقیقا پرخاشگری منفعل است» و «چرا مردم به این شیوه عمل میکنند؟»)، بهترین راه پاسخگویی به رفتار تهاجمی غیرفعال است؟

در “لبخند عصبانی“، همکاران من و من مهارت تقابل خوش خیم، یک فرایند شش مرحله ای برای مستقیما به چالش کشیدن رفتار تهاجمی منفعل در لحظه و به طور موثر آن در دراز مدت، را توصیف می کنم. در اینجا گرفتن: برای بسیاری، رویارویی چشم انداز ترسناک است. آیا از ترس دریافت خشم شخص یا از ناراحتی در مواجهه با اضطراب شخص دیگری، بسیاری از بزرگسالان عمر خود را صرف پنهان کردن ارتباط مستقیم با رفتار می کنند. افراد منفعل و تهاجمی این را می دانند. آنها در آن بانک هستند. در حقیقت، آنها اغلب اهداف خود را بر اساس ذهنیت انتخاب می کنند که حداقل به احتمال زیاد خشم را خنثی می کنند که آنها به شدت می خواهند پنهان نگه داشته شوند.

خبر بد برای کسانی که از رویارویی خجالت می کشند این است که بدون توجه مستقیم به رفتار منفعلانه تهاجمی، این الگو دوباره و دوباره بر علیه آنها بازی خواهد شد. برای نتایج پایدار و تغییرات رفتاری واقعی، مقابله ی خوش خیم رفتار رفتار تهاجمی غیر ضروری ضروری است.

خبر خوب این است که مقابله خوش بینانه چیزی است که باید از آن بترسید! این یک روحیه خشم، الهام بخشیدن به آنها نیست، آنها را مجذوب می کنند، آنها نوعی تاکتیک اقتدارگرا هستند، بلکه یک مهارت مداخلۀ آرام و شفاف کلامی هستند که در آن بزرگسال به آرامی، اما آشکارا افکار خود را به اشتراک می گذارد در مورد رفتار فرد و خشم بدون بیان. این بر اساس تصمیم گیری است که سکوت رفتار و رفتار کنترل کننده و شخص را قبول نداشته باشد.

در مثال اسکریپت که بر اساس یک سناریوی واقعی زندگی می کند، ما به شما نشان می دهیم که چگونه مقابله ای خوش خیم برای پنهان کردن خشم پنهان یک جوان جوان تهاجمی مورد استفاده قرار می گیرد و به بینش خود در مورد ماهیت مخرب تعاملات با مادرش کمک می کند.

 

 

برای مطالعه پارت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

تغییر رفتار تهاجمی پارت دو

تغییر رفتار تهاجمی پارت سه

تغییر رفتار تهاجمی پارت چهار