تغییر رفتار تهاجمی پارت سه

تغییر رفتار تهاجمی پارت سه

تغییر رفتار تهاجمی پارت سه

تغییر رفتار تهاجمی پارت سه-روانشناسی پرخاشدلایل پرخاشگریغلبه بر پرخاشگری

تغییر رفتار تهاجمی پارت سه

مرحله ۱: شناسایی رفتار منفعل-تهاجمی

در ابتدای سال تحصیلی، کریستین به نظر می رسد که در برنامه بسیار مؤثر است که هر روز به طور مستقیم از مدرسه به خانه می آید و اعتماد به نفس می کند تا زمانی که مادر دو ساعت بعد از کارش از خانه بیرون برود. پس از حدود شش هفته، مادرش متوجه می شود که کریستین به نظر می رسد با این آرزو کمتر هیجان زده شده است. یک شب، حدود شش هفته به سال تحصیلی کریستین و پس از یک روز بسیار بد برای مادرش در محل کار، کریستین اجازه می دهد که یک دوست را در دوران پس از مدرسه داشته باشد تا او مجبور نباشد همیشه تمام وقت خود باقی بماند. مادرش در حال حاضر از کار خسته و ناامید شده است و برخی از این احساسات را بر دخترش، با یک پاسخ عصبانی و گناه، شامل تهدید به قرار دادن کریستین در مراقبت روزانه اگر او به طوری که تنها به خانه می ترسد، می شود.

صبح روز بعد مادر از کریستین برای خروج عصبانی خود عذرخواهی می کند. کریستین عذر خواهی او را می پذیرد، اما قبل از رفتن به مدرسه نمی تواند جلوی خداحافظی او را بگیرد. این بعد از ظهر، کریستین همچنین متن مادرش را پس از مدرسه نادیده می گیرد تا سیگنال بگیرد که او با خیال راحت به خانه آمده است. کریستین وقتی مادرش در آن شب می پرسد، “من نمی توانم تلفنم را پیدا کنم.”

از آن به بعد، مادر کریستین متوجه می شود که در حالی که دخترش هر روز پس از مدرسه بسیار متقاعد شده است که به او پیام ارسال کند، ناگهان این کار را متوقف می کند. هر روز، کریستین بهانه ای جدید و یا عذرخواهی برای اینکه چرا متنش را نداشت، اما مادرش عصبانی است که این ممکن است راه دخترش برای ابراز خشم او در داشتن خانه تنها باشد.

گام ۲: از شرکت در چرخه ی مناقشات تهاجمی منع استفاده نکنید

طی چند هفته آینده، بسیاری از روزهای بسیاری وجود دارد که مادر کریستین وسوسه می شود که رفتار تهاجمی منحصر به فرد دخترش را آشکار کند، با «فراموش کردن» پاسخ دادن به متون دخترانه خود را به «انتخاب غلات در هنگام خرید» و یا “من را به تئاتر در روز شنبه من رانند.” به همین ترتیب، او فکر می کند در مورد استفاده از sarkasm برای محروم از اتهام دختر خود را برای پیام کوتاه پس از مدرسه. با این حال، او انتخاب می کند تا به مقاومت در برابر خواست خود بپردازد تا به راحتی بیانگر شکل نامطلوب دختر خشم خود باشد. در عوض، او با وجدانانه احساسات خود را مدیریت می کند، از لحاظ احساسی خنثی باقی می ماند و انتظارات روشن و عواقب منطقی را برای عدم موفقیت دخترش در پیروی قوانین فراهم می کند. هر یک از این پاسخ های واضحی برای یک یا دو روز کار می کند، قبل از اینکه هوشمندانه کریستین راهی جدید برای توجیه نزاع خود در برابر قوانین مادرش پیدا کند. در این مرحله، مادر کریستین می داند که او باید سطح مقابله ی دوستانه را به سطح بعدی برساند.

مرحله ۳: تأیید خشم

مادر: کریستین، زمانی که مدرسه ابتدا شروع شد، شما مسئولیت زیادی در ارسال پیامک به من در هر زمانی که به خانه رسیدید، نشان دادید. سپس، چند هفته پیش، این همه تغییر کرد. به تازگی، متوجه شده ام که تقریبا یک لیست بی پایان از دلایل اینکه شما دیگر من را متنی نمی کنید. به نظر من، مسئله واقعی این است که “گوشی خود را در مدرسه بیاندازید” یا “در تکالیف مشغول به کار شوید”، اما من فکر می کنم که آیا شما برای من عصبانی هستید، زیرا هر روز به تنهایی می توانید به خانه برسم بازگشت از کار

کریستین: نه مامان این درست نیست من عصبانی نیستم فقط واقعا مشغول هستم و چیزها را فراموش میکنم.

برای مطالعه پارت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

تغییر رفتار تهاجمی پارت یک

تغییر رفتار تهاجمی پارت دو

تغییر رفتار تهاجمی پارت چهار