ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت یک

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت یک

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت یک

افراد مجهولافراد منفعلافراد چند شخصیتیافراد فریب کارویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت یک

مردم مسلط به هنر فریب شناسی دست یافته اند. آنها ممکن است محترم و صادقانه ظاهر شوند، اما اغلب این فقط یک نماد است؛ این راهی است که شما را قبل از اینکه رنگ های واقعی خود را نشان دهند، به شما نشان می دهند و شما را در یک رابطه قرار می دهند.

افرادی که دستکاری می کنند واقعا به شما علاقه ای ندارند، مگر به عنوان یک وسیله نقلیه که بتواند آنها را کنترل کند تا شما را در برنامه های خود بیگانه کند. آنها چندین راه برای انجام این کار دارند، همانطور که بسیاری از شما تشخیص می دهند. آنها اغلب آنچه را که شما می گویید و انجام می دهند و آن را پیچیده می کنند، به طوری که آنچه شما گفتید و به سختی قابل تشخیص برای شما بود. آنها به شما اشتباه می کنند، حتی ممکن است احساس کنید که شما دیوانه هستید. آنها حقیقت را تحقیر می کنند و اگر در پایان کار خود به دروغ بپردازند

افراد مسلط می توانند قربانی بازی کنند، به نظر می رسد شما کسی هستید که مشکلی ایجاد کرده است، اما مسئولیت آن را نمی پذیرد. آنها می توانند یک دقیقه منفعلانه یا یکنواخت و منفعل باشند، تا بتوانید حدس بزنید و به ترس و ناامنی تان سوء استفاده کنید. آنها اغلب شما را دفاعی می کنند. آنها همچنین می توانند بسیار پرخاشگر و خجالت آور باشند، به حملات و انتقادات شخصی دست یابند و در تلاش برای دست یافتن به آنچه که می خواهند، تلاش می کنند. آنها قلدر و تهدید می کنند، و تا زمانی که شما را پایین می آورند، اجازه ندهید و اجازه ندهید.

در زیر ۹ صفات افراد دستکاری شده وجود دارد، بنابراین شما می دانید چه باید بکنید زمانی که یکی از راه های شما می آید. درک این مکانیسم های عملیاتی اساسی می تواند مانع از ورود شما به یک روابط دستکاری شود. هشدار در حال انجام، در ارتباط با آنچه که می دانید در مورد خودتان صادق است و پیش بینی آنچه انجام می دهید، شما را قادر می سازد تا از یک درگیری و حفظ یکپارچگی خود اطمینان حاصل کنید.

۱٫ افراد متحرک یا بینش نسبت به اینکه چگونه آنها را به دیگران متصل می کنند و سناریوهای خاصی را ایجاد می کنند یا واقعا باور دارند که راه برخورد با آنها تنها راه است زیرا به این معنی است که نیازهای آنها برآورده می شود و این همه مهم است. در نهایت، همه شرایط و روابط در مورد آنها هستند، و آنچه که دیگران فکر می کنند، احساس می کنند و می خواهند واقعا مهم نیست:

“کنترل کنندگان، سوء استفاده کنندگان و افراد دستکاری خودشان را مطرح نمی کنند. آنها از خودشان نمی پرسند آیا مشکل آنهاست. آنها همیشه می گویند مشکل شخص دیگری است. “-Darlene Ouimet

۲٫ افراد مجهول از مفهوم مرزها درک نمی کنند. آنها در جستجوی آنچه آنها می خواهند بی رحم هستند و توجه کمی به کسانی که در طول مسیر صدمه دیده اند.

فضایی از لحاظ جسمی، احساسی، روانشناختی یا روحانی به فضا پرتاب می شود و برای آنها اهمیتی ندارد. آنها فاقد درک در مورد اینکه فضای شخصی و هویت چه معنی می دهد یا فقط اهمیتی ندارد. آنها می توانند به یک انگل تبدیل شوند – در جهان طبیعی این اغلب یک رابطه قابل قبول است. با این حال، در رفتار انسان، تغذیه از کسی در هزینه خود از بین می رود، خسته کننده، ضعیف و تحقیر آمیز است.

۳٫ یک مانیلاتور از مسئولیت رفتار خود با اجبار به دیگران برای ایجاد آن اجتناب می کند. این افراد نیستند که مسئولیت پذیری را درک نمی کنند. انجام می دهند؛ یک فرد دستکاری فقط با رد کردن مسئولیت اقدامات خود، حتی در حالی که مسئولیت تعهد شما را بر عهده می گیرد، هیچ چیز اشتباهی نمی بیند. در نهایت آنها ممکن است سعی کنند شما را به مسئولیت پذیری نیازهای خود برسانند، و هیچ فضای کاری برای انجام دادن به شما نداشته باشند.

برای مطالعه پارت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت دو

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت سه