ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت سه

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت سه

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت سه

افراد مجهولافراد منفعلافراد چند شخصیتیافراد فریب کارویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت سه

۷٫ با اقدامات خود افراد را مشخص کنید و هرگز توسط کلمات آنها فریب نخواهید داد. همیشه به یاد داشته باشید که آنچه که فرد می گوید و انجام می دهد، دو چیز بسیار متفاوت است. کسی را از نزدیک تماشا کنید، بدون اینکه به آنها احترام بگذارید، معمولا آنچه را که می بینید چیزی است که شما دریافت می کنید.
۸٫ اگر شخصی به اندازه یک تلاش خوب برای ایجاد یک شخص خوب به عنوان وانمود کردن به عنوان یک، آن را در واقع می تواند یک شخص خوب است.

این یک نکته ضروری است: برخورد اول و درک ما از شخص، ارتباطات در حال توسعه با آنها را به شدت رنگ می کند. اگر از ابتدا متوجه شدیم که فردی به نظر نمی رسد و فقط پشت نمادی از رفتار اجتماعی قابل قبول ظاهر می شود، شاید ما بیشتر در معرض ابتلا به آنها قرار بگیریم.

۹٫ به طور منظم آنچه را باور دارید بررسی کنید. ما این کار را به اندازه کافی انجام نمی دهیم با پیشرفت زندگی، اعتقادات و نگرش های ما ممکن است تغییر کند و ما باید بدانیم که چگونه این ایده های تغییری بر ما تاثیر می گذارد. هنگامی که ما مطمئن نیستیم که ما معتقدیم، اجازه دادن به شخص دیگری که معتقد است اعتقاداتشان درست است – نه فقط برای آنها بلکه برای شما نیز – برای تلاش برای دستکاری تفکر شما، بسیار آسان است:

“هنگامی که برای کنترل انسان ها می آید، هیچ ابزار بهتر از دروغ وجود ندارد. از آنجا که، می بینید، انسان ها با اعتقادات زندگی می کنند. و اعتقادات می تواند دستکاری شود. قدرت ادراک باورها تنها چیزی است که شمارش می کند. “- مایکل اند

برای مطالعه پارت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت یک

ویژگی های افراد سوء استفاده کننده پارت دو