چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت یک

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت یک

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت یک

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت یک

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت یک-دلایل افسرگی-نتایج متعدد تحقیق شما را مستقیما در صندلی خود نشسته اند – اما این یکی را انجام داد.

من در طول چند سال روندهایی را در نگرش ها و رفتارهای نوجوانان و جوانان ردیابی کرده ام، که عمدتا بر اساس یک نظرسنجی ملی از نوجوانان آمریکایی که هر ساله انجام می شود، نظارت بر آینده (MtF) را بررسی می کند که در حال حاضر مجموعا ۱٫۴ میلیون نوجوان را مورد بررسی قرار داده است دهه ۱۹۷۰ در حدود سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، نوجوانان به طور ناگهانی ظاهر شدند و گفتند که آنها علائم افسردگی را تجربه کرده اند، احساس ناامیدی می کنند، از زندگی لذت نمی برند، معتقدند که نمی توانند کاری درست انجام دهند. علائم افسردگی در چند سال آینده افزایش پیدا می کند، نوجوانان امروز- که من در کتاب جدید خود توضیح می دهم، iGen- فقط چند سال پیش به طور قابل توجهی افسرده تر از نوجوانان بود.

از آنجا که کتاب گزیده از iGen در اقیانوس اطلس زاده شد، برخی از آنها فکر کرده اند که چگونه به این نتیجه رسیدم که مسائل بهداشت روانی در میان نوجوانان (و به همین دلیل) افزایش یافته است. در حال حاضر که این کتاب با تمام نمودارها و تحلیل ها منتشر شده است، می توانم در نهایت توضیح دهم که در اینجا، امیدوارم پاسخ های منتقدان را که به نظر می رسد بر اساس درک ناقص تحقیق و چگونگی انجام آن باشد پاسخ خواهیم داد.

وقتی متوجه شدم که عمیق کشیدم، افزایش علائم افسردگی تنها بخشی از داستان بود. خوشبختی که ۲۰ سال در میان نوجوانان افزایش یافته بود، شروع به کاهش کرد. تنهایی به شدت افزایش یافته است و ورود دانشجویان بیشتر به کالج (در نظرسنجی ملی آمریکایی ۹ میلیون دانش آموز) گفتند که احساس افسردگی و غرور می کنند. حتی بیشتر در مورد، ۵۰٪ نوجوانان بیشتر در سال ۲۰۱۵ (در مقابل ۲۰۱۱) نشان داد که افسردگی قابل تشخیص بالینی در مطالعه NS-DUH ملی غربالگری. (مهم است که توجه داشته باشیم که همه این منابع، بررسی نمونه های انتخاب نشده نوجوانان است، و نه کسانی که به دنبال درمان هستند، بنابراین نمی توان با جستجوی بیشتر درمان توضیح داد). میزان خودکشی نوجوانان در میان دختران ۱۲ تا ۱۴ ساله سه برابر شده است و در میان دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ۵۰ درصد افزایش یافته است. تعداد کودکان و نوجوانانی که برای افکار خودکشی بستری و یا آسیب های خودکشی در بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ دو برابر شده بودند. iGen’ers تجربه ای ذهنی داشتند بحران سلامت به نظر میرسد که هیچ کس به اندازه کافی نیست، چرا.

علل اقتصادی به نظر میرسید؛ اقتصاد ایالات متحده پس از سال ۲۰۱۱ بهبود یافت. فشار علمی نبود؛ در نظرسنجی های MtF، نوجوانان در سال های ۲۰۱۰ می گویند که آنها ساعت ها مشغول به کار خانگی کمتر از نوجوانان در دهه ۱۹۹۰ هستند و دانش آموزان دبیرستانی که در کالج قرار می گیرند، صرف وقت بیشتری می کنند، بر خلاف باور عموم، . در آن زمان هیچ رویدادی یا تغییرات سیاسی وجود نداشت (این اطلاعات پیش از Trump). عوامل متعددی مانند نابرابری درآمد و تغییر ساختار خانواده، که بعضی از آنها اشاره شده است، برای دهه ها ساخته شده اند و تغییرات ناگهانی در سال های ۲۰۱۰ صورت نگرفته است. پس چه بود؟

 

برای مطالعه قسمت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت دو

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت سه