چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت دو

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت دو

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت دو

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت دو

 

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت دو-علل افسردگی-سپس آن را به من داد. در پروژه دیگری، من پیدا کردم نوجوانان زمان کمتری را صرف دوستان خود و زمان بیشتری در ارتباط الکترونیکی، با این روند پس از ۲۰۱۱ تسریع، که من متوجه شدم، در آن زمان بود که گوشی های هوشمند تبدیل شد همه جا، زمانی که بسیاری از نوجوانان (و بزرگسالان) شروع به صرف تقریبا هر لحظه بیدار نگاه کردن به تلفن های خود را در دست. مطمئنا به اندازه کافی، مرکز Pew دریافت که درصد آمریکاییانی که دارای یک گوشی هوشمند هستند، در اواخر سال ۲۰۱۲ به ۵۰ درصد رسید. این نیز در اوایل سال جاری بود که رسانه های اجتماعی برای نوجوانان تقریبا اجباری بود. تلفن های هوشمند و رسانه های اجتماعی نیز چیزی بود که به طور مستقیم نوجوانان را تحت تاثیر قرار می داد؛ یک تغییر اساسی در نحوه صرف وقت خود، نه فقط یک رویداد در اخبار و یا یک روند که آنها از والدین آنها شنیده می شود.

زمانی که تلفن های هوشمند تبدیل به رایج شد و زمان مناسب برای انجام کارهای روزمره بود، نوجوانان زمان کمتری را به صورت چهره به چهره می گرفتند، رفاه روانی آنها کاهش یافت. سوال بعدی این بود که آیا گوشی های هوشمند ممکن است با رفاه پایین افراد در ارتباط باشند. در تجزیه و تحلیل داده های MtF و سیستم نظارت بر ریسک جوانان CDC برای این کتاب، من متوجه شدم که آنها نوجوان بودند که زمان بیشتری را در صفحه نمایش صرف می کردند، کمتر خوشحال بودند، افسرده بودند و عوامل خطر بیشتری برای خودکشی داشتند. این پیوندها باقی می ماند زمانی که ممکن است عوامل متعددی مانند جنسیت، نژاد و وضعیت اجتماعی-اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

برخی از اینها تعجب کردند که چرا من مطالعاتی را انجام نداده ام که اثرات مثبتی برای رسانه های اجتماعی پیدا کرده اند. اول، این یک کتاب گزیده بود، بنابراین من تعجب بر روی تجزیه و تحلیل من برای کتاب (از داده های ملی MtF و CDC در هزاران نوجوان، که نشان می دهد همبستگی بین زمان بیشتری در رسانه های اجتماعی و رفاه پایین) . دوم، جدیدترین متا آنالیز (از ۶۷ مطالعه) همچنین همبستگی بین زمان بیشتری را در رسانه های اجتماعی و پایین بودن رفاه یافت. (برای دو نمونه، این مطالعه در مورد بزرگسالان و این یکی از tweens را ببینید). به طور کلی، بین نمونه های بزرگ که من تجزیه و تحلیل و متا تجزیه و تحلیل، به نظر می رسد واضح است که غلبه شواهد به رفاه پایین با استفاده از رسانه های اجتماعی بیشتر؛ بنابراین ایده ای که من با شواهد انتخاب کردم، بی اساس است. رسانه های اجتماعی ممکن است مزایای دیگری داشته باشند، اما بیشتر روانشناسی رفاه – که تمرکز من بود – به نظر نمی رسد یکی از آنها باشد.

البته، همان طور که من در جداول اقیانوس اطلس نیز اشاره کردم، همبستگی اثبات علیت نیست. به عنوان مثال، شاید افراد ناراضی از دستگاه های روی صفحه نمایش بیشتری استفاده می کنند. با این حال، سه مطالعه دیگر به طور موثر این توضیح را حداقل برای رسانه های اجتماعی رد می کنند. دو تحقیق طولی نشان دادند که استفاده بیشتر از رسانه های اجتماعی منجر به ناراحتی می شود، اما ناامیدی به استفاده از رسانه های اجتماعی منجر نمی شود. یک مطالعه سوم یک آزمایش واقعی بود (که می تواند علت را تعیین کند)؛ آن را به طور تصادفی بزرگسالان اختصاص داده تا فیس بوک را برای یک هفته بپردازند یا نه. کسانی که فیس بوک را ترک کردند، هفته شادتر، کمتر تنهایی و کمتر افسرده به پایان رسید.

افسردگی باعث استفاده از رسانه های اجتماعی نیز نمی تواند توضیح دهد چرا افسردگی به طور ناگهانی پس از ۲۰۱۱-۱۲ افزایش می یابد. اگر افزایش ابتلا به افسردگی در ابتدا اتفاق افتاد، برخی از عوامل دیگر ناشناخته بایستی باعث شود که افسردگی به شدت افزایش یابد و پس از آن به استفاده از ابزارهای هوشمند و رسانه های اجتماعی منجر شود. به نظر می رسد احتمال بیشتری وجود دارد که استفاده از تلفن های هوشمند و رسانه های اجتماعی افزایش یابد و افزایش افسردگی نیز ادامه داشته باشد. از بزرگترین تغییرات در روزهای نوجوانان بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، گسترش گوشی های هوشمند و رشد رسانه های اجتماعی بود. حتی احتمال چیز دیگه ای هم نیست.

برای مطالعه قسمت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت یک

چرا نوجوانان بیشتر افسرده هستند-پارت سه