۵ شخصی که باید از زندگی خود بیرون کنید-پارت دو

۵ شخصی که باید از زندگی خود بیرون کنید-پارت دو

۵ شخصی که باید از زندگی خود بیرون کنید-پارت دو

5 شخصی که باید از زندگی خود بیرون کنید-پارت دو

روایط فردی-ما به دوستانمان احترام می گذاریم تا خدمات اجتماعی را تشویق کنیم تا زمانی که ما پایین بیاییم، ما را تشویق کنیم، کمک کنیم، به ما کمک کنیم تا به وضوح چیزها را ببینیم، و همدمی حمایت کنیم. با این حال، اغلب دوستان ما می تواند همه چیز را بدتر کند. آنها در الگوهای رفتاری هستند که مفید یا حمایتی نیستند.

سالها پیش ما برخی از تحقیقات در مورد شبکه های پشتیبانی اجتماعی انجام دادیم و کشف آنچه «منفی بودن در روابط اجتماعی» نامیده می شود، ظاهری است که باعث افزایش، و نه کاهش، استرس می شود.

در اینجا پنج نوع دوستی وجود دارد که شما واقعا نیازی به آن ندارید.

۴٫ Backstabber. هیچ چیز بدتر از یک دوست دوجانبه نیست – فردی که در آن اعتماد دارید و پس از آن هر کس راز خود را به شما می گوید. یا فردی که به شما یک چیز را می گوید، اما دیگران را مخالف می گوید. اعتماد یک عنصر مهم از یک رابطه خوب است، بنابراین اگر شما می دانید که نمی توانید به کسی اعتماد کنید، شما در زندگی خود نیازی به آن ندارید.

۵٫ آقای / آقایان انتخاب یک طرف. نوع جدیدی از رابطه ای که نیازی به آن ندارید، جایی است که شخص دیگری شما را مستبد می کند که کاملا “در کنار آنها باشد”. دشمنان آنها باید دشمن شما باشند. شما هم با آنها کاملا یا علیه آنها هستید. باز هم این اغلب موقعیتی است که افراد ناخوشایند یا مرزی دارند که ناامنی آنها مستلزم آن است که روابط را خوب یا بد نشان دهند.

خوب، روابط حمایتی نیاز به دادن و گرفتن دارد. روابط را به عنوان منابع در نظر بگیرید – اگر بیش از حد مصرف کنید، شبکه پشتیبانی خود را از بین می برید. اگر بیش از حد به شما داده شود، ناراضی هستید زیرا شما در زمان تأکید یا کم کردن نیاز به حمایت دارید. همه چیز در مورد تعادل است

برای مطالعه پارت های دیگر روی گزینه زیر کلیک کنید

۵ شخصی که باید از زندگی خود بیرون کنید-پارت یک