ماشین جدید الکتریکی بی ام و

ماشین جدید الکتریکی بی ام و

ماشین جدید الکتریکی بی ام و

ماشین جدید الکتریکی بی ام و ماشین جدید الکتریکی بی ام و ماشین جدید الکتریکی بی ام و

دیدار با خودرو جدید خودرو الکتریکی جدید BMW. این به اندازه BMW 3 Series فعلی است و شما می توانید آن را در سال ۲۰۲۱ خریداری کنید.
به نام I Vision Dynamics نامگذاری شده است، آن را به عنوان مدل سوم در نام تجاری I خود را به دنبال I3 و I8 موجود است. ادعا شده است که سالن جدید دارای زمان ۰-۶۲ مگاپیك ثانیه در زمان كمتر از ۴ ثانیه، سرعت بالای بیش از ۱۲۰ مایل در ساعت و محدوده انتشار صفر تا ۳۷۲ مایل است و احتمالا در زمان عرضه آن در بازار، I5 را نشان می دهد.