سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت دو

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت دو

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت دو

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت دو

با تعدادی از نظریات مربوط به روابطی که توسط روانشناسان پیشنهاد شده اند، به جز شاعران، فیلسوفان، و نمایشنامه نویسان، ممکن است به نظر می رسد غیر ممکن است که هر چیزی را که به یک معیار منطقی نزدیک می شود، بیاوریم. با این حال، الی فیکنل و همکارانش در دانشگاه Northwestern (2014) به راحتی می روند، جایی که چند روانشناس ممکن است سرمایه گذاری کنند، این کار را فقط با پیشنهاد اینکه فقط ۱۴ اصول اساسی در زمینه کلی نظریه های روانشناسی وجود دارد، انجام داده اند. افزون بر این، ۱۴ برابر بیشتر می شود، زیرا آنها به ۴ دسته پرسش ها مربوط به یک جنبه متفاوت از روابط می پردازند که از شکل گیری آنها تا پایان دادن به آنها است.

مبنای اساسی این کار، علم روابط است یا آنچه که نویسندگان به عنوان «زمینه بین رشته ای که روش های تجربی متنوعی را برای درک آغاز، توسعه، نگهداری و انحلال روابط بین فردی» به کار می برد، مورد استفاده قرار می گیرد (ص ۳۸۴). هرچند اینها فقط روابطی نیستند، اما آنهایی هستند که مردم در نظر دارند نزدیکترین آنها هستند. به احتمال زیاد شما بیشترین شریک زندگی خود را دارید یا فردی که در یک رابطه متعهد هستید، اما در هر صورت، هر دوی آنها یک فرد و یک شخص هستند.
فینکل و همکارانش طبقه بندی اصول رابطه را به عنوان یک کار “آشپزی” تقسیم کردند که در آن “هر نظریه یک ظرف است (به عنوان مثال یک کاری) که از مواد گسسته تشکیل شده است (مانند دانه، پروتئین، سبزی، ادویه چند ) (ص ۳۸۶). “آنها برای خودشان” وظیفه استخراج اصول هسته-مواد اولیه را تعیین کردند و سپس تعیین اینکه کدامیک از اصول در سراسر نظریه ها متمرکز شده است.

همانطور که شما این ۱۴ اصل را در نظر می گیرید، سعی کنید آنها را به روابط نزدیک خودتان بسپارید، به خصوص آنهایی که بیشترین تاثیر را در طول عمر خود داشته اند. ما در این اصول با توجه به مجموعه ای که آنها در Finkel et al. طرح:

مرحله ۲: روابط چگونه کار می کنند؟

۴٫ ارزیابی: شما و همسرتان اغلب در مورد چگونگی روابط خود و هر یک از دیگران فکر می کنند. برخی نظریات این احساسات را به ابعاد ساده و مثبت تقسیم می کنند، اما برخی دیگر مجموعه ای از ارزیابی ها مانند نظریه مثلث عشقی را پیشنهاد می دهند که نشان می دهد که روابط با توجه به صمیمیت، اشتیاق و تعهد متفاوت است. در هر صورت، شما این لنزهای ارزیابی را به روابط خود تحویل می دهید، حتما متوجه می شوید یا نه.

۵٫ پاسخگویی: شیوه ای که به شریک زندگی تان پاسخ می دهید بر کیفیت ارتباطی که هر دو شما احساس می کنید بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارد. آیا شریک زندگی شما به نیازها و احساسات شما حساس است؟ چگونه به شریک زندگی خود پاسخ می دهی؟ بیشتر این اتفاق می افتد، Finkel و همکاران. پیشنهاد می کنید، بهتر خواهد شد رابطه شما کار خواهد کرد.

۶٫ حل: چگونه شما و شریک زندگی خود را حل و فصل مناقشات؟ این تحقیق در مورد درگیری های دوگانه مشهور است که الگوهای سازنده و مخرب برای رسیدن به مشکلاتی وجود دارد. آنهایی که سازنده هستند، همانطور که اصطلاح به آن اشاره می کند، ترویج یا حداقل از روابط نابود نمی کند و آن ها مخرب است که آن را به سرنوشت کمتری محکوم می کند.

۷٫ تعمیر و نگهداری: یک رابطه بلندمدت نزدیک است که هر دو طرف می خواهند ادامه ببینند. بنابراین شما با شریک زندگی خود کار خواهید کرد تا آن را زنده نگه دارید حتی اگر مشکلی داشته باشید. گاهی اوقات افراد بیگانه به یک زن و شوهر نگاه می کنند و تعجب می کنند که چگونه با همدیگر باقی می مانند، اما از درون رابطه، این مسائل به نظر نمی رسد که مهم است.

برای مطالعه قسمت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت یک

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت سه

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت چهار