سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت سه

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت سه

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت سه

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت سه

با تعدادی از نظریات مربوط به روابطی که توسط روانشناسان پیشنهاد شده اند، به جز شاعران، فیلسوفان، و نمایشنامه نویسان، ممکن است به نظر می رسد غیر ممکن است که هر چیزی را که به یک معیار منطقی نزدیک می شود، بیاوریم. با این حال، الی فیکنل و همکارانش در دانشگاه Northwestern (2014) به راحتی می روند، جایی که چند روانشناس ممکن است سرمایه گذاری کنند، این کار را فقط با پیشنهاد اینکه فقط ۱۴ اصول اساسی در زمینه کلی نظریه های روانشناسی وجود دارد، انجام داده اند. افزون بر این، ۱۴ برابر بیشتر می شود، زیرا آنها به ۴ دسته پرسش ها مربوط به یک جنبه متفاوت از روابط می پردازند که از شکل گیری آنها تا پایان دادن به آنها است.

مبنای اساسی این کار، علم روابط است یا آنچه که نویسندگان به عنوان «زمینه بین رشته ای که روش های تجربی متنوعی را برای درک آغاز، توسعه، نگهداری و انحلال روابط بین فردی» به کار می برد، مورد استفاده قرار می گیرد (ص ۳۸۴). هرچند اینها فقط روابطی نیستند، اما آنهایی هستند که مردم در نظر دارند نزدیکترین آنها هستند. به احتمال زیاد شما بیشترین شریک زندگی خود را دارید یا فردی که در یک رابطه متعهد هستید، اما در هر صورت، هر دوی آنها یک فرد و یک شخص هستند.
فینکل و همکارانش طبقه بندی اصول رابطه را به عنوان یک کار “آشپزی” تقسیم کردند که در آن “هر نظریه یک ظرف است (به عنوان مثال یک کاری) که از مواد گسسته تشکیل شده است (مانند دانه، پروتئین، سبزی، ادویه چند ) (ص ۳۸۶). “آنها برای خودشان” وظیفه استخراج اصول هسته-مواد اولیه را تعیین کردند و سپس تعیین اینکه کدامیک از اصول در سراسر نظریه ها متمرکز شده است.

همانطور که شما این ۱۴ اصل را در نظر می گیرید، سعی کنید آنها را به روابط نزدیک خودتان بسپارید، به خصوص آنهایی که بیشترین تاثیر را در طول عمر خود داشته اند. ما در این اصول با توجه به مجموعه ای که آنها در Finkel et al. طرح:

مرحله ۳: به چه روشی افراد را به روابط خود هدایت می کنند؟

۸٫ پیش بینی: شما و همسرتان هر کدام دارای شخصیتهایی هستند که شما را به سمت رفتار خاص خود در رابطه خود هدایت می کنند. مثلا نظریه پیوستن، پیشنهاد می کند که تجربیات دوران کودکی افراد، دیدگاه های خود را نسبت به روابط نزدیک که آنها را به بزرگسالی می رساند، شکل می دهد. کسانی که سبک دلبستگی نامطلوب دارند، همگی چسبیده و یا شاید نافرمان هستند و کسانی که ایمنتر میشوند، میتوانند با شرکای خود ارتباط بیشتری برقرار کنند.

۹٫ ابزارآمیزی: شما و شریک زندگی هر یک از اهدافی را که میخواهید دنبال کنید، و در شرایط ایدهآل، هر دو قادر به انجام آن اهداف هستند. در موارد خاص، شما ممکن است به شریک زندگی خود متکی باشید تا به اهداف شخصی خود برسید. شاید شما مایل به یک شیوه زندگی سالمتر از قبیل مصرف کربوهیدراتهای کمتر یا ورزش بیشتر باشید. آیا شریک زندگی شما با شما برای کمک به دستیابی به این تغییرات و یا هر مرحله از گام به گام با شما مبارزه می کند، مثلا، هر شب نان تازه را به خانه ببرید؟ در سطح عمیق تر، هر کس نیاز به صمیمیت و ارتباط دارد، و همسر شما می تواند به شما در انجام این هدف اساسی کمک کند.

۱۰٫ استانداردها: هر کس دارای معیارهای خاصی از استانداردهای ارتباطات یا ارزش هایی است که شما در رابطه با آن چه که باید و باید ارائه می شود، داشته باشید. به عنوان مثال، ممکن است انتظار داشته باشید که ارتباط نزدیک شما و همسرتان را به یکدیگر متصل کنید. شما همچنین ممکن است یک استاندارد خاص در مورد اینکه چگونه شریک، همکاری خوب، جذاب و موفق باید داشته باشید داشته باشید. نظریه های ارتباطی پیشنهاد می کنند که شما به طور مداوم بر واقعیت ها در برابر استانداردهای خود نظارت می کنید و زمانی که آنها به یکدیگر نزدیک می شوند، شما بیشتر راضی هستید، همه چیز با هم برابر است. با این حال، اگر ارتباط شما به طور کلی باهوش باشد، شما مایل به انطباق استانداردهای خود با واقعیت شریک زندگی خود خواهید بود.

برای مطالعه قسمت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت یک

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت دو

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت چهار