سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت چهار

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت چهار

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت چهار

 

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت چهار

با تعدادی از نظریات مربوط به روابطی که توسط روانشناسان پیشنهاد شده اند، به جز شاعران، فیلسوفان، و نمایشنامه نویسان، ممکن است به نظر می رسد غیر ممکن است که هر چیزی را که به یک معیار منطقی نزدیک می شود، بیاوریم. با این حال، الی فیکنل و همکارانش در دانشگاه Northwestern (2014) به راحتی می روند، جایی که چند روانشناس ممکن است سرمایه گذاری کنند، این کار را فقط با پیشنهاد اینکه فقط ۱۴ اصول اساسی در زمینه کلی نظریه های روانشناسی وجود دارد، انجام داده اند. افزون بر این، ۱۴ برابر بیشتر می شود، زیرا آنها به ۴ دسته پرسش ها مربوط به یک جنبه متفاوت از روابط می پردازند که از شکل گیری آنها تا پایان دادن به آنها است.

 

مبنای اساسی این کار، علم روابط است یا آنچه که نویسندگان به عنوان «زمینه بین رشته ای که روش های تجربی متنوعی را برای درک آغاز، توسعه، نگهداری و انحلال روابط بین فردی» به کار می برد، مورد استفاده قرار می گیرد (ص ۳۸۴). هرچند اینها فقط روابطی نیستند، اما آنهایی هستند که مردم در نظر دارند نزدیکترین آنها هستند. به احتمال زیاد شما بیشترین شریک زندگی خود را دارید یا فردی که در یک رابطه متعهد هستید، اما در هر صورت، هر دوی آنها یک فرد و یک شخص هستند.
فینکل و همکارانش طبقه بندی اصول رابطه را به عنوان یک کار “آشپزی” تقسیم کردند که در آن “هر نظریه یک ظرف است (به عنوان مثال یک کاری) که از مواد گسسته تشکیل شده است (مانند دانه، پروتئین، سبزی، ادویه چند ) (ص ۳۸۶). “آنها برای خودشان” وظیفه استخراج اصول هسته-مواد اولیه را تعیین کردند و سپس تعیین اینکه کدامیک از اصول در سراسر نظریه ها متمرکز شده است.

همانطور که شما این ۱۴ اصل را در نظر می گیرید، سعی کنید آنها را به روابط نزدیک خودتان بسپارید، به خصوص آنهایی که بیشترین تاثیر را در طول عمر خود داشته اند. ما در این اصول با توجه به مجموعه ای که آنها در Finkel et al. طرح:

مرحله ۴: چطور زمینه بر روابط تاثیر می گذارد؟

۱۱٫ تشخیص: برخی از شرایط به شما یک دیدگاه بسیار شفاف از شریک زندگی و رابطه شما می دهد. تعدادی از نظریات در روانشناسی اجتماعی، روشهایی را که ما نسبت به دیگران انجام می دهیم، بررسی می کنیم. اگر شخص را فریب، دزدی یا دروغگوئی می بینید، کمتر از آن فرد فکر می کنید مگر اینکه شما در مورد شرایط رفع نگرانی بدانید. در یک رابطه، شما همچنین شریک زندگی خود را در شرایط مختلف مشاهده خواهید کرد. موارد بحرانی به شما امکان می دهد که کیفیت واقعی شریک خود را ببینید. به عنوان مثال، هنگامی که شما واقعا نیاز به شریک زندگی خود را برای آنجا وجود دارد، آیا شریک زندگی خود را به مناسبت؟ اگر چنین است، این تمایل شریک زندگی شما برای عمل به شما کمک خواهد کرد که روابط شما را تقویت کنید.

۱۲٫ گزینه ها: آیا شخص دیگری وجود دارد که یک گزینه جذاب را برای شریک فعلی شما ارائه می دهد؟ یا ممکن است شما به جای آن در یک رابطه نباشید؟ وجود این گزینه ها کیفیت روابط شما را تهدید می کند و یا حتی ممکن است منجر به مرگ او شود.

۱۳٫ استرس: هنگامی که یک وضعیت چالش های خود را برای مقابله با استرس، استرس را تجربه کنید. در یک رابطه، زوج ها باید با شرایطی که منابع خود را تست می کنند، مقابله کنند. چقدر خوب و شرافتمندانه به این موارد نیاز دارید؟ اگر این کار را بکنید، این نشانه ای از یک رابطه سالم است.

۱۴٫ فرهنگ: به طور گسترده تر در خارج از رابطه، محيط اجتماعي خانواده، سنت هاي فرهنگي و باورهاي شما کمک مي کند تا شخص و شریک شما را شکل دهيد و چگونگی ارتباط شما با ديگران. برخی از اینها به لحاظ نظری کاملا واضح هستند، مانند جشن تعطیلات و پیوستن به یکدیگر. دیگران ممکن است به شما آشکارا مانند وضعیت اقتصاد، نگرش های اجتماعی نسبت به یکپارچگی، یا روند تاریخی در میزان طلاق، اشتغال زنان در خارج از خانه و حتی نیاز به بیان خود نباشد. شما معمولا به این عوامل توجه نمی کنید، اما به هر حال آنها رابطه شما را تحت تاثیر قرار می دهند.

حالا سوال بپرسید که با توجه به هر اصل چه میزان رابطه شما با هم جمع شده است. هیچ چیز به عنوان یک رابطه کامل وجود دارد، اما دیدن اینکه آیا شما دارای ۱۴ “مواد” است، ممکن است تنها چیزی باشد که برای کمک به شما در طول زمان به عنوان امکان پذیر است.

برای مطالعه قسمت های دیگر روی گزینه های زیر کلیک کنید

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت یک

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت دو

سوال هایی در مورد کیفیت رابطه شما پارت سه