چرا زوج ها از هم دور میشوند تا طلاق نگیرند

چرا زوج ها از هم دور میشوند تا طلاق نگیرند

چرا زوج ها از هم دور میشوند تا طلاق نگیرند

پیامد های طلاق

پیامدهای جدایی

چرا زوج ها از هم دور میشوند تا طلاق نگیرند

 

دعایی که برای دهه ها شنیدیم این است که ازدواج مردم را سالم تر می کند. در اکثر مطالعات انجام شده برای تقویت این ادعا، افرادی که در حال حاضر ازدواج کرده اند یا افرادی که ازدواج کرده اند و یا ازدواج کرده اند و ازدواج کرده اند، با افراد مجرد مقایسه می شوند.

آیا می بینید که از این دسته از افراد متاهل از دست رفته است؟ هیچکدام از آنها شامل افرادی نمی شوند که ازدواج کرده اند و سپس ازدواج کرده اند. (افرادی که ازدواج کرده اند نیز محروم هستند، اما این موضوع برای یک روز متفاوت است.)

قرار است این درس باشد، ازدواج کند و شما سالم تر خواهید شد. اما افرادی که طلاق گرفته بودند ازدواج کردند. آنها این کار را نکردند. اگر ازدواج کردید، می توانید طلاق بگیرید. این برای سلامتی شما چیست؟

ما قبلا جواب این را می دانیم. افرادی که طلاق گرفته اند، سالم تر از قبل هستند – حداقل در ابتدا. و اگر شما مقایسه کنید افرادی که در حال حاضر ازدواج کرده اند با کسانی که ازدواج کرده اند و کسانی که همیشه از هم جدا شده اند، یک گروه طلاق است که معمولا بدترین سلامت را دارد.

ما فقط می توانیم به سلامتی افراد طلاق نگاه کنیم و آنها را قبل از اینکه طلاق می دهند و قبل از طلاق آن را مقایسه می کنیم، می توانیم به مسائل مربوط به سلامت هم نگاه کنیم: سلامت افراد متاهل عامل این است که آیا آنها ازدواج کرده اند؟ به عنوان مثال، آیا ازدواج کرده اند که به خصوص سالم بیشتر به طلاق می روند؟ یا معکوس واقعی است – افراد متاهل که به خصوص ناامن هستند بیشتر احتمال دارد که طلاق بگیرند؟ یا این تفاوت را ایجاد نمی کند؟
مطالعه ای در حدود ۱۰،۰۰۰ بزرگسال هلندی به بررسی سلامت افراد در طول دوره های مختلف زناشویی پرداخت. در ابتدای مطالعه، شرکت کنندگان در مورد سلامت آنها به طور کلی پرسیدند. از آنها نیز خواسته شد که آیا هرکدام از ۱۳ شکایت بهداشتی (مانند اینکه به طور منظم ناراحتی معده یا اغلب احساس خستگی می کنند) و ۲۳ بیماری مزمن (مانند بیماری جدی قلبی یا حمله قلبی یا بیماری مزمن انسدادی ریه) داشته باشند.

شرکت کنندگان به مدت ۴٫۵ سال دنبال شدند. در مقایسه کلیدی، نویسندگان به سلامتی افرادی که ازدواج کرده بودند، نگاه کردند، اما در پایان مطالعه طلاق گرفته شد – یعنی ۴٫۵ سال بعد.

نتایج چشمگیر بود. افرادی که ازدواج کرده اند گفته اند که ۴ یا بیشتر از ۱۳ شکایت بهداشتی دارند، ۱٫۵ برابر بیشتر از پایان سال تحصیلی بوده است که کمتر از ۴ مورد شکایت بهداشتی بوده است. یافته ها حتی برای موارد مزمن نیز قوی تر بودند. افراد متاهل با ۲ یا بیشتر از ۲۳ مزمن بیش از دو برابر احتمال طفره رفتن را دارند.

نویسندگان، به لحاظ آماری، عوامل دیگری را که می تواند نتایج آنها را شامل می شود، از قبیل تغییرات در سلامتی با سن، حذف کرد. آنها همچنین تجزیه و تحلیل انجام دادند که در آن فقط به طلاق هایی که در ۲ سال گذشته مطالعه رخ داد، به جای تمام ۴٫۵ سال مورد بررسی قرار گرفت. هیچ کدام از این مهم نبود. افراد متاهل که به خصوص ناسالم بودند، هنوز هم به احتمال زیاد، به مقدار زیادی، تا پایان مطالعه به طلاق پایان داد.
حالا بیا برگردیم به جایی که شروع کردم. در آینده، شما همچنان در مورد مطالعاتی که هم اکنون افراد متاهل را به افراد مجرد و یا افرادی که در اولین ازدواج آنها به تنهایی و یا افرادی که ازدواج کرده اند و ازدواج کرده اید با یک فرد متاهل، مقایسه می کنید. به شما گفته می شود: “ببینید، افراد متاهل سالم تر هستند! ازدواج کنید و شما نیز سالم خواهد بود. »وقتی این اتفاق می افتد، به یاد داشته باشید که همه این مقایسه های مختلف، تمام افراد طلاق گرفته را از گروه ازدواج می گیرند. سپس مطالعه ای را که من فقط به شما گفتم را به یاد داشته باشید.

افرادی که ازدواج کرده اند در مطالعه هلندی طلاق گرفته اند احتمالا شکایت های بهداشتی و بیماری های مزمن را نسبت به افرادی که ازدواج نکرده اند، بسیار شفاف تر می کنند. آنچه که محققان به طور معمول انجام می دهند، کنار گذاشتن همه کسانی است که به خصوص ناسالم هستند و به طلاق پایان می دهند و سپس افراد متاهل باقی مانده (کسانی که از بالا به دنیا آمده اند) را به افراد مجرد مقایسه می کنند. و سپس آنها می خواهند به شما بگویند که ازدواج مردم را سالم تر می کند.

این تقلب است

گاهی اوقات حتی بدتر از آن است. گاهی اوقات محققان با استفاده از افراد مادام العمر، افراد طلاق گرفته را تجزیه و تحلیل می کنند و گروه نتیجه را به افرادی که در گروه متاهل باقی مانده اند (افراد متأهل و یا افرادی که ازدواج کرده اند یا افرادی که ازدواج کرده اند، اولین بار یا نه – و ازدواج کرد). افراد ملایم فقط یک سالهتر از افراد طلاق هستند. بنابراین، دانشمندان علوم اجتماعی در این موارد، افراد کمترین سالم – افرادی که ازدواج کرده اند و سپس طلاق گرفته اند – از گروه ازدواج خارج می شوند و آنها را به گروه غیر از ازدواج منتقل می کنند. سپس آنها می گویند: “ببینید، ازدواج مردم را سالم تر می کند” و آنها با آن روبرو می شوند. در عوض، باید همه کسانی را که با همسرانشان ملاقات کرده بودند مقایسه کنند.
این چیزی است که قابل توجه است. حتی زمانی که دانشمندان علوم اجتماعی از تکنیک های تقلب مانند این استفاده می کنند – و آنها از آنها دائما استفاده می کنند – آنها همیشه نمی یابند که ازدواج مردم را سالم تر می کند. مطالعات اخیر، که اغلب متدولوژیکی پیچیده تر از پیشینیانشان هستند، نشان نمی دهد که افرادی که ازدواج کرده اند، سالم تر از زمانیکه آنها مجرد بودند، سالم تر باشند. من یکی از این مطالعات را در “مزایای بهداشتی حتی از طولانی ترین ازدواج ها” ناممکن می دانستم. مطالعات دیگری که نشان داد افرادی که بعد از ازدواج از آنها زمانی که تنها بودند، سلامت کلی خود را بدتر می دانستند.

من می دانم که به نظر می رسد به صورتی بصری برای مقایسه افرادی که در حال حاضر ازدواج کرده اند با افرادی که ازدواج نکرده اند منطقی نیست. اگر افراد متاهل بهتر از کسانی هستند که ازدواج نکرده اند، به نظر می رسد خوب است که ازدواج زندگی آنها را بهبود بخشد. اما این تقلب است؛ زیرا شامل افرادی نیست که ازدواج کرده اند، متوجه شده اند که ازدواج اصلا زندگی آنها را بهبود نمی دهد و طلاق گرفته است.

هر زمان که در مورد یک مطالعه که افراد متاهل را به افرادی که ازدواج نکرده اند را می شنوید، به یاد داشته باشید، به یاد داشته باشید که کسی در حال تلاش برای کشیدن سریع به شما است. ممکن است آنها عمدا سعی نکنند شما را گمراه کنند. آنها ممکن است فکر کنند که چنین مقایسه ای به عنوان علم خوب شناخته می شود. امیدوارم متوجه شوید که این کار را نمی کند.

اخبار زناشویی

مطالب زناشویی